Loading...
 

Català


problema amb upload

posts: 16

tinc un problema amb l'upload, he revisat tota la configuracio i em passa que quan pujo un arxiu de almenys 2 megas mel puja, pero no es refresca la pagina i a mes no surt l'enllaç a l'arxiu de descarrega.

alguna idea?

posts: 1785 Catalan Countries
ni idea. puja el setting de php per pemetre arxius mes grans, no sigui que estiguis al costat del limit i se't quedi corrupte, o jo que sé...

Why Register?

Register at tiki.org and you'll be able to use the account at any *.tiki.org site, thanks to the InterTiki feature. A valid email address is required to receive site notifications and occasional newsletters. You can opt out of these items at any time.