Informácia v Sloven??ine

Všetko ??o sa týka prekladu Tiki do sloven??iny.

Lokalizácia do sloven??iny.
Srde??ná v??aka luci, tvoja ??eská lokalizácia ve?mi pomohla.
Potýkame sa s podobnými problémami, takže otázky na luciho stránke sú relevantné aj pre sloven??inu.

Modul je použitý na mojom site http://expat.satyr.nl