Witam Wszystkich

Nie jestem geniuszem j?zykowym, ale chcia?bym pomóc w miar? swoich mozliwo?ci i umiej?tno?ci w kompletnym przet?umaczeniu tikiwiki na j?zyk polski

Krzysztof