Tasques pendents

Eines per a la traducció

Conflictes terminològics i propostes de traduccions

Afegeix les propostes de traducció aquí

Fòrum català

http://tikiwiki.org/forum16

Altres enllaços útils