Er is een nederlandse vertaling van de tekst in het programma, maar is er ook documentatie...

Om te zorgen dat er documentatie komt in het Nederlands, heb ik besloten te proberen een vertaling ervan te maken, en zo het systeem makkelijker te maken voor nederlandstaligen.

Op dit moment werken er twee mensen aan de nederlandse handleidings-vertalingen, ikzelf Ruben Lubbes - Sikko, en Muizeman. Verder zijn er tot nu toe twee extra aanpassingen door avgasse en Patrick Van der Veken, ik weet niet of zij ook mee willen helpen aan de volledige documentatievertalingen.

Muizeman en ik werken samen aan een project om voor meer gebruikers mogelijk te maken om o.a. een eigen website bij te houden en eigen informatie te verspreiden. Tikiwiki is een mooi systeem hiervoor, dus proberen wij het gebruik hiervan makkelijker te maken.

Wil je meehelpen, neem dan kontakt met mij op (sikko AT gmx DOT net), ik ben nu bezig met het maken van een plan hoe dit het best kan worden gedaan, en kan natuurlijk nog hulp gebruiken.

Sinds de release van Tiki 1.9 is er een goede mogelijkheid om meerdere talen in een Tiki te integreren, en zo wordt de vertaling in de originele documentatiesite ingepast. Hies de taal Nederlands op de hoofdpagina, en volg de links daarvandaan, om te zien wat er tot nu toe is gedaan, zowel hier als op http://doc.tiki.org.

De vertalingen van de site zelf zijn gemaakt door Patrick Van der Veken en Dimitri Smits, alvast bedankt hiervoor. Meer informatie hierover op de pagina i18n status

Meer nederlandse informatie over Tikiwiki is te vinden op http://nl.tiki.org. Deze site wordt sinds enige tijd ook door mij beheerd.

Groeten,
Sikko