Loading...
 

LanguageSlovak

TikiSlovak


This page is dedicated to the Slovak (sk) localization of tiki.

This translation is inspired by luci's Czech (cz) localization.

To install, create a sk subirectory in /lang and copy the file there.

i18n content
Informácia v Sloven??ine

Všetko ??o sa týka prekladu Tiki do sloven??iny.

Lokalizácia do sloven??iny.
Srde??ná v??aka luci, tvoja ??eská lokalizácia ve?mi pomohla.
Potýkame sa s podobnými problémami, takže otázky na luciho stránke sú relevantné aj pre sloven??inu.

Modul je použitý na mojom site http://expat.satyr.nl

History
List Slides
Export PDF
Handouts
Exit Slideshow