Loading...
 

LanguageSlovakInformácia v Sloven??ine

Všetko ??o sa týka prekladu Tiki do sloven??iny.

Lokalizácia do sloven??iny.
Srde??ná v??aka luci, tvoja ??eská lokalizácia ve?mi pomohla.
Potýkame sa s podobnými problémami, takže otázky na luciho stránke sú relevantné aj pre sloven??inu.

Modul je použitý na mojom site http://expat.satyr.nl


Page last modified on Saturday 10 October 2009 10:05:17 GMT-0000

Upcoming Events

1) 
Tiki birthday
2)  19 Oct 2023 14:00 GMT-0000
Tiki Roundtable Meeting - October
3)  16 Nov 2023 14:00 GMT-0000
Tiki Roundtable Meeting - November
4)  21 Dec 2023 14:00 GMT-0000
Tiki Roundtable Meeting - December
5)  18 Jan 2024 14:00 GMT-0000
Tiki Roundtable Meeting
6)  15 Feb 2024 14:00 GMT-0000
Tiki Roundtable Meeting
7)  21 Mar 2024 14:00 GMT-0000
Tiki Roundtable Meeting
8)  18 Apr 2024 14:00 GMT-0000
Tiki Roundtable Meeting
9)  16 May 2024 14:00 GMT-0000
Tiki Roundtable Meeting
10)  20 Jun 2024 14:00 GMT-0000
Tiki Roundtable Meeting