Loading...
 

LanguageSlovakInformácia v Sloven??ine

Všetko ??o sa týka prekladu Tiki do sloven??iny.

Lokalizácia do sloven??iny.
Srde??ná v??aka luci, tvoja ??eská lokalizácia ve?mi pomohla.
Potýkame sa s podobnými problémami, takže otázky na luciho stránke sú relevantné aj pre sloven??inu.

Modul je použitý na mojom site http://expat.satyr.nl


Page last modified on Saturday 10 October 2009 10:05:17 GMT-0000