Loading...
 

LanguageFinnish

General Description


Here I explain what and how I select my choices of translation.

Key Function and sub-features


There is more than one possibilities to translate English to Finnish and everyone who has done it knows that it's very difficult.
So, I write here my main directions of translation.

For I.E. trackers = kortisto, koska valinta on tehtävä, tämä oli mielestäni paras vaihtoehto
chart = kaavio
indicated = osoittaa
repository = säilytyspaikka
tag = lisä tai pelkkä tagi
survey = (kysely)tutkimus
quiz = visailu
ephemerides = lyhytaikaiset
topic = aihe
title = otsikko
subtopic = alaotsikko, huomaa epäjohdonmukainen mutta paremmin ymmärrettävä
activity = toiminto
parse = jäsentää
process = menetelmä
instance = pyyntö, tapaus, esimerkki
subject = otsake
operation = toimenpide
legend = seloste
structure = rakenne
categories = luokittelu
ranking = luokitus
categoria = luokka
wiki page = sivu (pelkästään sivu ilman wikiä)
score = pisteytys ja niin edelleen, tässä tärkeimmät
trackback = viittaustoiminto ( otettu täältä )
Valintoja oli pakko tehdä jo heti aluksi, jotta systeemi pysyy hanskassa.
Ongelma käännöksessä onkin siinä, että yksittäisiä sanoja on vaikea kääntää tietämättä missä yhteydessä niitä käytetään. Jotkin lauseet ovat myös hankalia. Esim
You have a mail from: -> ja käännös: Sinulle on sähköpostia, lähettäjänä: "Pekka"

First update to Finnish language
-fix some errors which came because i translated few php-variable by accident,
-fix some typos

Second update to Finnish language, based tw 1.9.3
fix some typos
few hundred lines more translations (1.9.3)

third update
14.04.06
-fix some typos
-few more translations

01.05.06 update
-again few more typos
-and maybe few hundred lines more translations
-it's all translated in language.php now


If you have better proposal, tell me and if it's better i change it.

For more information

Contact me... B-)

alias

Page last modified on Monday 21 June 2010 02:52:48 GMT-0000